Informuojame, kad registracijai taikomas 30 € dalyvio mokestis (bandomiesiems ir įskaitiniams atrankos važiavimams kartodrome).

Registracijos anketa

Informuojame, kad registracijai taikomas 30 € dalyvio mokestis (bandomiesiems ir įskaitiniams atrankos važiavimams kartodrome).